Acordurile de Asociere și Zonele de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC)
dintre UE și Ucraina, Moldova și Georgia

Acest proiect de trei ani, care a început în aprilie 2015, are ca scop clarificarea implicațiilor juridice, politice și economice a celor trei acorduri de asociere și ZLSAC. Acordurile reprezintă texte juridice lungi și tehnice, care nu pot fi "citite ca o carte". În condițiile în care UE produce documente informative simple, proiectul are două obiective majore:

  1. Primul obiectiv este de a produce un Manual („Handbook”) comprehensiv, dar și compact, pentru fiecare dintre cele trei țări. Manualele ce urmează să fie publicate după primul an de proiect vor fi disponibile în limba engleză și în limbile celor trei state și vor explica într-un mod ușor de înțeles, și în termeni clari, care sunt angajamentele juridice asumate, descriind la fel provocările legate de implementare, care pot apărea pentru sectorul public și cel privat.
  2. Al doilea obiectiv este de a analiza selectat "subiecte fierbinți", atât în ​​primul an, în paralel cu scrierea manualelor, cât și pe o scară mai largă în anul doi și trei. "Subiectele fierbinți" vor cuprinde problemele legate de acorduri, care sunt prioritare pentru cele trei state. Materialele produse pot varia de la comentarii scurte pe probleme de actualitate până la studii aprofundate asupra sectoarelor, unde acordurile sunt deosebit de complexe sau generează provocări pentru punerea lor în aplicare.

Acordurile ar trebui să ajute la formarea, într-o măsură considerabilă, a agendelor de reformă politică și economică în cele trei state, alături de contribuțiile importante făcute de instituțiile financiare internaționale (în special FMI, Banca Mondială, BERD) în domeniile lor de competență, precum și, în mod esențial, la evoluția agendelor politice interne în cele trei state.

Proiectul este condus de:

  • Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) din Bruxelles: lideri de echipă Michael Emerson și Steven Blockmans

în parteneriat cu:

  • Expert-Grup de la Chișinău: lider de echipă - Denis Cenușa
  • Institutul de Cercetare Economică și Consultanță Politică (IER) de la Kiev: lideri de echipă - Igor Burakovsky și Veronika Movchan
  • Reformatics de la Tbilisi: lider de echipă - Tamara Kovziridze.

Proiectul va fi realizat în strânsă colaborare cu cele trei guverne, instituțiile UE și Sida. Deși proiectul se concentrează pe trei țări, conținuturile acordurilor sunt foarte asemănătoare și adesea identice, ceea ce înseamnă că programul de lucru va fi unul integrat, având intenția de a împărtăși experiențele celor trei state.